مجله های ریاضی


سلام. من امیر اصغری هستم. به کتابخانه ی مجازی مجله های ریاضی خوش آمدید. اگر هر یک از  «روی جلدها» که در این تارنما مشاهده می کنید در شما  حسرتی همراه با شادی برمی انگیزد، شما در جای درستی هستید. جایی که نسل های مختلف مجله های خوب ریاضی نسل خویش را می یابند و آن را به رخ نسل قبل و بعد از خود می کشند. اگر هم به ریاضیات علاقه مندید ولی این تصاویر هیچ حسی در شما برنمی انگیزد، همچنان در جای درستی هستید. جایی که نسل های مختلف همه ی تلاش خود را خواهند که شما را عاشق مجله ی ریاضی نسل خود کنند

شروع این پروژه واکنشی بود به درگذشت مریم میرزاخانی. نوعی احترام به او با احترام به آنچه می‌تواند ریاضیات را برای مریم‌های بعد از او شایسته‌ی توجه و مطالعه کند. پروژه بدون حمایت و همراهی شما و به خصوص، بدون کمک افراد زیر در جمع‌آوری مجله‌ها، آرزویی بیش نبود

۱۳۶۳-۱۳۷۱
۱۳۷۵-۱۳۹۵

مجله‌های دانشجویی

در حال انتشار