ویکی گفت شروع ماجراجویی است که هم اکنون به ویکی آموزش ریاضی گسترش یافته است. تاریخچه ی کوتاهی از ویکی گفت را می توانید در ویکی آموزش ریاضی بخوانید. از ویکی گفت 1 تا  ویکی گفت 66 آگهی اطلاع رسانی همه ی ویکی گفت ها از ساختار یکسانی برخوردار بوده است که در آگهی اولین ویکی گفت ملاحظه می کنید. به دلیل اینکه بسیاری از ویکی گفت ها به بحث و نه ارایه های سازمان یافته گذشته است، در بسیاری از موارد به جز اطلاعیه ویکی گفت سند دیگری از جلسه ها موجود نیست. در این صفحه زیر هر شماره، اطلاعات موجود از ویکی گفت آن شماره را خواهید یافت. همچنین، از این پس تلاش خواهد شد که ویکی گفت ها به شکل بهتری مستند و در اختیار استفاده کنندگان این تارنما قرار بگیرد. 

 مسیولیت هماهنگی ویکی گفت های اولیه با امیر حسین اصغری، ویکی گفت های میانی با زهره پندی، بهزاد اسلامی و لیلا خسرو شاهی، و ویکی گفت های کنونی با نازنین حسن نیا بوده است. اگر چه تمام تلاش ما این خواهد بود که این تارنما همه ی اطلاعات مربوط به ویکی گفت  را در اختیار شما بگذارد، لطفا در صورتی که سوالی در مورد ویکی گفت دارید آن را از خانم حسن نیا به آدرس ایمیل زیر بپرسید

nazaninmath79atgmail.com