ویکی گفت


ویکی گفت شروع ماجراجویی است که هم اکنون به ویکی آموزش ریاضی گسترش یافته است. تاریخچه ی کوتاهی از ویکی گفت را می توانید در ویکی آموزش ریاضی بخوانید. از ویکی گفت 1 تا  ویکی گفت 66 آگهی اطلاع رسانی همه ی ویکی گفت ها از ساختار یکسانی برخوردار بوده است که در آگهی اولین ویکی گفت ملاحظه می کنید. به دلیل اینکه بسیاری از ویکی گفت ها به بحث و نه ارایه های سازمان یافته گذشته است، در بسیاری از موارد به جز اطلاعیه ویکی گفت سند دیگری از جلسه ها موجود نیست. در این صفحه زیر هر شماره، اطلاعات موجود از ویکی گفت آن شماره را خواهید یافت. همچنین، از این پس تلاش خواهد شد که ویکی گفت ها به شکل بهتری مستند و در اختیار استفاده کنندگان این تارنما قرار بگیرد. 

 مسیولیت هماهنگی ویکی گفت های اولیه با امیر حسین اصغری، ویکی گفت های میانی با زهره پندی، بهزاد اسلامی و لیلا خسرو شاهی، و ویکی گفت های کنونی با نازنین حسن نیا بوده است. اگر چه تمام تلاش ما این خواهد بود که این تارنما همه ی اطلاعات مربوط به ویکی گفت  را در اختیار شما بگذارد، لطفا در صورتی که سوالی در مورد ویکی گفت دارید آن را از خانم حسن نیا به آدرس ایمیل زیر بپرسید

nazaninmath79atgmail.com

66
65
64
63
62
61
66

تساوی و‌ علامت‌ آن

شراره‌ تقی‌ دستجردی

65

تك درسی‌ از‌پدیدارنگاری تاریخی‌ برای آموزش‌ اعداد

 معلم ها:‌ اقليدس‌ و‌ راسل

امیر حسین اصغری

 

64

 هندسه‌ تاپذیر 

 ‌كيومرث‌شریف

هدف این‌  جلسه، ‌بیان نمونه های استفاده از هندسه کاغذ و تا (اریگامی) در آموزش مفاهیم ریاضی است. این نمونه ها بسیاری از مفاهیم ریاضیات مدرسه ای را در برمی گیرد. ا  
63

عبور از حساب به جبر

امیرحسین اصغری

جلسة اول: اثر زبان در توانایی تعمیم الگوها

 جلسه دوم: «منفی» و «منها» در عبور به جبر 

62

نرم افزار آموزشی جبر

(Grid Algebra)

حسین غفاری

61

دربارۀ آموزش معلمان برای تدریس احتمال

بهزاد اسلامی مسلّم

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
60

خطاهای دانش آموزان پایه هفتم در همنهشتی مثلث ها

زهرا صباغی

59

ناسازگاری استدلال‌ های ‌یادگیرندگان‌ دربارۀ‌ احتمال

 آمنه‌ ابراهیم ‌زاده‌ طاری‌

بر اساس: 

 Konold, C., Pollatsek, A., Well, A., Lohmeier, J., & Lipson, A. (1993). Inconsistencies in students’ reasoning about probability. Journal for Research in Mathematics education, 392-414 

58

احتمال‌ و‌ تجربه‌ ‌با معلمان‌ دورۀ‌ راهنمایی ‌

زهره پندی

57

جبر در‌دورۀ‌ ابتدایی

لیلا خسروشاهی 

56

دربارۀ‌ درک مفهوم بی نهایت

‌بهزاد‌اسلامی‌مسلّم

55

نیم نگاهی به معانی فلسفی احتمال

‌محدثه‌ رجایی

54

ده گام اساسی در درک رابطه ای ضرب

فائزه‌ شیخ علیان

53

معنای ‌‌«تصادفی‌بودن» در نظر دانش آموزان دبیرستانی

آیدا حلال زاده

بر اساس:

  Batanero, C., & Serrano, L. (1999). The meaning of randomness for secondary school students. Journal for Research in Mathematics Education, 558-567 

52

تحلیل‌ برنامۀ‌ درسی احتمال

زهره پندی

بر اساس:

  Ahlgren, A., & Garfield, J. (1991). Analysis of the probability curriculum. In Chance encounters: Probability in education (pp. 107-134). Springer Netherlands 

51

جهتی جدید برای تکالیفِ احتمال و آمار

لیلا خسروشاهی

براساس: 

 Canada, D. (2009). Pushing Probability and Statistics Tasks in a New Direction. Tasks in Primary Mathematics Teacher Education: Purpose, Use and Exemplars, 71-84

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
50

یادگیری‌ عِلّی‌ براساس‌ پیشامدهای‌ احتمالاتی،‌در‌بین‌کودکان 24 ماهه

‌محدثه‌ کشاورز

براساس: Waismeyer, A., Meltzoff, A. N., & Gopnik, A. (2014). Causal learning from probabilistic events in 24‐month‐olds: an action measure. Developmental science
49

آیا‌ بچه های‌مهدکودکی می توانند‌ با موفقیت درگیر تکالیف‌احتمالاتی‌‌ شوند؟‌

آمنه ابراهیم زاده طاری

براساس: 

  Kafoussi, S. (2004). Can kindergarten children be successfully involved in probabilistic tasks? Statistics Education Research Journal, 3(1), 29-39 

48

تفکر‌ احتمالاتی ‌در بین کودکان پیش از دبستان

 ‌بهزاد اسلامی

47

تفکر‌ ریاضی‌ از‌ طریق‌ مثال ها 

مریم عادلی ساردو

براساس:

  Zaslavsky, O. THINKING WITH AND THROUGH EXAMPLES. In Liljedahl, P., Nicol, C., Oesterle,S., & Allan, D.(Eds.).(2014).  Proceedings of the 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education and the 36th Conference of the North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1). Vancouver, Canada: PME. 

46

دو‌ روی‌ ما! نگاهی به تحقیقات دنیل‌کانمن‌ دربارۀ‌ تفکر‌ 

امیر حسین اصغری 

براساس:

Daniel, K. (2011). Thinking, fast and slow  

45

نگاهی به تدریس ‌‌بخشپذیری‌ در کتاب درسی پایه پنجم ابتدایی

 ‌جعفر‌اسدی

44

الگوها:‌زمینه ‌ای‌ برای‌ جبرورزی‌‌ در دوره ابتدایی

زهره‌ پندی،‌سپیده‌ چمن ‌آرا،‌لیلا‌ خسروشاهی‌

43

Lessons Learned from Our Study  of the Teaching of Calculus 

  David Bressoud 

Professor of Mathematics at Macalester College

 Former President of the Mathematical Association of America 

ارتباط اسکایپی

 

42

تحول‌ برنامۀ‌ درسی‌ و‌ استدلال‌ هندسی

زهره پندی

بر اساس: 

 Hoyels, C., Healy, L. 2007. Curriculum Change and Geometrical Reasoning. In: Boero, P. ed. Theorems in Schools: From History, Epistemology and Cognition to Classroom Practice , pp. 81–115 

41

دیدگاه‌معلمان‌دربارۀ‌ « ریاضیات‌ اصیل» و و‌قالب‌ اثبات‌ دوستونی

حسین غفاری

بر اساس: 

 Weiss, M., Herbst, P., & Chen, C. (2009). Teachers’ perspectives on “authentic mathematics” and the two-column proof form. Educational Studies in Mathematics, 70(3), 275-293

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
40

 طبیعت جبری اعداد‌ِ ‌منفی‌

امیر حسین اصغری

39

مقایسۀ‌ حل مسئلۀ‌ دانش ‌ آموزان‌ خبره‌‌ و ریاضی دانان خبره

مریم‌ پرچه ‌یانلو‌

38

آیا‌ کسب‌ مهارت های‌ اولیه‌ در تقابل با یادگیری مفهومی است؟

 آمنه‌ابراهیم ‌زاده‌

بر اساس:  Wu, H. (1999). Basic skills versus conceptual understanding. American Educator , 23 (3), 14-19 
37

‌ریاضی‌ برای‌ معلمان‌ ریاضی 

 نازنین‌ حسن ‌نیا‌

36

‌رویه‌ یا‌ مفهوم،‌ کدام‌ مرغ‌ است‌ کدام‌ تخم‌مرغ؟ دو‌ روی‌ سکۀ‌ جبر

امیر حسین اصغری 

35

مطالعۀ تطبيقی‌ تحولات‌ آموزش‌ ریاضی‌ در ‌‌کرۀ ‌جنوبی‌ و ایران‌ با ‌محوریت‌ کتاب‌ درسی‌

 عظيمه ‌سادات خاکباز،‌سپيده‌ نوروزی

34

‌تجربۀ‌ تدریسِ «نامتعارف»

کسری علیشاهی

33

دریافت‌ معلمان‌ از‌ ‌دریافت‌ دانش آموزان‌ از‌‌ ‌الگوها

 ‌مرضیه‌ افروزنیا

بر اساس:    El Mouhayar, R. R., & Jurdak, M. E. (2013). Teachers’ ability to identify and explain students’ actions in near and far figural pattern generalization tasks. Educational Studies in Mathematics  82 (3), 379-396
32

توصیف‌ روندی‌ که‌ طی‌ آن‌ دانش آموزان اعداد را‌ یاد‌ می‌ ‌گیرند، با تمرکز‌ بر کتاب جدید اول دبستان ‌

 ژیلا ملکی

31

‌بررسی‌ میزان‌ تحقق‌ اهداف‌ کتاب‌ جدید‌ ‌ریاضی‌ اول‌ دبستان در‌ کلاس‌ درس‌

 فائزه‌ شیخ علیان

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
30

 روند‌ توسعۀ استدلال در تعمیم الگوها

زهره پندی

29

ریاضیاتی‌ به‌ وسعت‌ یک‌ کیک 

حسن احمدی

28

‌آموزش‌ اعداد‌ منفی‌ به‌ کمک‌ جبر و برعکس

سپیده چمن آرا

27

نقش فعالیت های ساختاری در درک دانش آموزان از ارزش مکانی

مریم عادلی ساردو

26

گفت ‌وگویی‌ دربارۀ علوم‌ شناختی‌،  ‌بازنمایی‌ دانش‌ در‌ حافظه

سارا ارشادمنش

25

چیستی‌ و‌ چگونگیِ درک کودکان از ضرب

 ‌شراره تقی‌ دستجردی‌

بر اساس:

  Anghileri, J. (1989). An investigation of young children’s understanding of multiplication. Educational Studies in Mathematics , 20 (4), 367-385 

24

ساختار‌ تساوی‌ و‌ معنای‌ علامت‌ مساوی

 ‌لیلا‌خسروشاهی

بر اساس:  Stephens, A. C., Knuth, E. J., Blanton, M. L., Isler, I., Gardiner, A. M., & Marum, T. (2013). Equation structure and the meaning of the equal sign: The impact of task selection in eliciting elementary students’ understandings. The Journal of Mathematical Behavior, 32(2), 173-182
23

داستان‌ تألیف‌ کتاب های درسی ریاضی طی سال های اخیر

نمایش فیلم و بحث

22

Making Sense ‌ of Mathematics‌

 David Tall 

University of Warwick 

ارتباط اسکایپی

21

‌روایتی‌ ناپیوسته‌ از‌تاریخ علم

شانت شهبازیان

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
20

Confessions of a  Converted Lecturer‌ 

 Eric Mazur 

استاد فیریک هاروارد

نمایش فیلم

19

بررسی ‌‌روش های یادگیری‌ با نرمافزارهای‌ آموزشی‌ در‌ گوشی های هوشمند و تبلت، چالش ها و راهکارها 

 ‌سید‌ مصطفی‌ حسینی

 ‌ 

18

رشد ‌شناختی‌ اثبات

 ‌لیلا‌ خسروشاهی،‌ حسین‌ غفاری

بر اساس: 

 Tall, D., Yevdokimov, O., Koichu, B., Whiteley, W., Kondratieva, M., & Cheng, Y. H. (2012). Cognitive development of proof. In Proof and proving in mathematics education (pp. 13-49). Springer Netherlands

17

به‌ کجا‌ چنین‌ شتابان؟! گفتگویی پیرامون هندسه و استدلال در دورۀ‌ راهنمایی‌

زهره پندی

بر اساس: 

 Breyfogle, M. L., & Lynch, C. M. (2010). van Hiele Revisited. Mathematics teaching in the middle school , 16 (4), 232-238 

16

دانش ‌آموزان‌ دبیرستانی‌ چه‌ تصوری‌ از‌ ‌اثبات‌ در‌ جبر ‌دارند؟

 ‌بهزاد‌ اسلامی‌ مسلّم

بر اساس:

 Healy, L., & Hoyles, C. (2000). A study of proof conceptions in algebra. Journal for research in  mathematics education , 396-428

15

‌رشد‌ تفکر‌ هندسی با فعالیت هایی که با بازی شروع می شوند

لیلا خسروشاهی 

بر اساس: 

 Van Hiele, P. M. (1999). Developing geometric thinking through activities that begin with play. Teaching Children Mathematics, 5, (6), 310-316 

چه چیزهایی‌ را باید در ریاضیات‌ مدرسه ای آموزش دهیم؟ آیا این پرسش را می توانیم با تحقیقات تجربی پاسخ دهیم؟ 

نازنین حسن نیا

بر اساس: 

 Van Den Heuvel-Panhuizen, M. (2005). Can Scientific Research Answer the ‘What’ Question of  Mathematics Education? Cambridge Journal of Education , Vol. 35, No. 1, pp. 35–53 

 

14

نقش‌ تخیل‌ در‌ آموزش از‌ دیدگاه‌ ایگن

 ‌سپیده‌نوروزی 

بر اساس:

Egan, K. (2005). An Imaginative Approach to Teaching

 ‌تحقیقات‌آموزش‌ریاضی ، بررسی ای مختصر

آمنه ابراهیم زاده طاری

بر اساس: 

Sierpinska, A. (2003, May). Research in mathematics education through a keyhole. In Proceedings of the 2003 Annual Meeting of the Canadian Mathematics Education Study Group. pp. 11-35

13

تحقیقات‌آموزش‌ریاضی ، بررسی ای مختصر

آمنه ابراهیم زاده طاری

بر اساس: 

Sierpinska, A. (2003, May). Research in mathematics education through a keyhole. In Proceedings of the 2003 Annual Meeting of the Canadian Mathematics Education Study Group. pp. 11-35

مروری‌ بر ‌نظریۀ‌ رشد‌ پیاژه‌

نمایش فیلم

12

الگوها‌ و‌ معلّم ها، بیان یک تجربه

امیر حسین اصغری

11

همچون ‌‌چشم در چشمخانه به نظاره‌ یا چو ابرو بر کناره به اشاره؟* 

‌مسعود‌ بهرامی‌ بیدکلمه

?Sage on the Stage or Guide on the Side*
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
10

مفهوم ‌ پردازی دانش‌ محتوایی-تربیتی‌ ‌در‌ تدریس‌* ریاضی‌ دانشگاهی

 عظیمه ‌سادات‌ خاکباز

 Pedagogical Content Knowledge *
09

نظریۀ‌ ساختن گرایی‌*

خسرو داودی

  Constructionism *
08

تحقیق طراحی‌های‌محور‌ ‌در آموزش ریاضی‌

سپیده چمن آرا

بر اساس: 

 Middleton, J., Gorard, S., Taylor, C., & Bannan-Ritland, B. (2008). The ‘Compleat’ Design Experiment: from soup to nuts. AE Kelly, JY Baek, & RA Lesh, Handbook of design research methods in education: Innovations in science, technology, engineering, and mathematics learning and teaching. Routledge, 21-46 

07

‌ریاضی‌متحرک، امکان‌ استفاده‌ از‌ تکنولوژی تبلت‌‌ ‌های لمسی‌ در‌ یادگیری‌ جبر‌*

صالح‌علی ‌یاری‌

  Moving Math; Exploring the possibilities of touch interface in learning algebra*

06

آموزش‌ ریاضی‌ ‌با‌ تکیه‌ بر‌ مدل‌ پیشنهادی‌ پیریه‌ و‌ کایرن‌ از‌ ادراک‌ ریاضی

 ‌محرم‌ نژاد‌ ایردموسی

بر اساس:

  Kieren, T., Pirie, S., & Gordon Calvert, L. (1999). Growing minds, growing mathematical understanding: Mathematical understanding, abstraction and interaction. Learning mathematics: From hierarchies to network s , 209-231

05

درک‌ دانش ‌آموزان‌ دورۀ‌ راهنمایی‌‌ ‌از‌ بعضی‌ مفاهیم‌ نظریۀ‌ احتمال

 ‌بهزاد‌ اسلامی‌ مسلّم

بر اساس: 

  Watson, J. (2005). The probabilistic reasoning of middle school students. In Exploring Probability in School . pp. 145-169

 چه‌ چیزی‌ اثبات‌ است‌ و‌ چه‌ چیزی‌ نیست؟‌ مورد‌ عجیب‌ بی ‌نهایت‌

نازنین‌حسن ‌نیا‌

04

درک‌ دانش ‌آموزان‌ دورۀ‌ راهنمایی‌‌ ‌از‌ بعضی‌ مفاهیم‌ نظریۀ‌ احتمال

  ‌بهزاد‌ اسلامی‌ مسلّم بر اساس: 

   Watson, J. (2005). The probabilistic reasoning of middle school students. In Exploring Probability in School . pp. 145-169

  چگونه می توان «حل مساله از چند روش» را تحقیق پذیر کرد؟  
حسین غفاری بر اساس:   Levav-Waynberg, A., & Leikin, R. (2012). The role of multiple solution tasks in developing knowledge and creativity in geometry. The Journal of Mathematical Behavior , 31 (1), 73-90
03

تعمیم‌ الگوها:‌ تفکر‌ جبری‌ و‌ نمادگذاری 

زهره پندی

 بر اساس: 

Zazkis, R., & Liljedahk, P. (2002). Generalization of patterns: The tension between algebraic thinking and algebraic notation. Educational studies in mathematics, 49(3), 379-402

  نظریۀ‌ وردش در یادگیری

امیر حسین اصغری

بر اساس: 

 Marton, F., & Pang, M. F. (2013). Meanings are acquired from experiencing differences against a background of sameness, rather than from experiencing sameness against a background of difference: Putting a conjecture to the test by embedding it in a pedagogical tool. Front line Learning Research, 1(1), 24-41 

02

درک کودکان پیش دبستانی از قوانین مرتبط با تفریق 

لیلا خسرو شاهی 

بر اساس: 

  Baroody, A. J., Lai, M.-L., Li, X., & Baroody, A. E. (2009). Preschoolers’ understanding of subtractionrelated principles. Mathematics Thinking and Learning, 11, 41-60

  نقش‌ مطالعات‌ خبره-مبتدی‌ در‌ تحقیقات‌ آموزشی 

  بهزاد‌ اسلامی‌ مسلم

01

استفاده از‌ دانشِ‌ پیرامون‌ تفکر ریاضیِ‌ دانش‌ آموزان در تدریس،در کلاس درس: یک مطالعه تجربی

  زهره‌پندی

 بر اساس: 

 Carpenter, T. P., Fennema, E., Peterson, P. L., Chiang, C. P., & Loef, M. (1989). Using knowledge of children’s mathematics thinking in classroom teaching: An experimental study. American Educational Research Journal,26(4), 499-531