کنج خودتان (۵)

به پیشنهاد مونا آزادکیا

فریدون رضاخانلو (۱۳۷۸). ریاضیات تپه‌های شنی. نشر ریاضی. سال ۱۰، شماره ۲، صص ۴-۶.

چرایی انتخاب. این مقاله‌‌ی کوتاه با مثال‌هایی ساده مدل‌سازی ریاضی یک پدیده‌ی طبیعی را توضیح می‌دهد. مثال صف‌ شلوغ بازار عید برای من هیجان انگیز بود! اخیرا هم متوجه یه کاربرد خیلی جالب اون در آمار و برای پیدا کردن تفاوتهای ژنتیکی شدم!

مونا آزادکیا
فریدون رضاخانلو