کنج خودتان (۳)

به پیشنهاد کاوه لاجوردی

مارجری سنچال (۱۳۷۸). خاموشی مستدام بورباکی؛ مصاحبه ای با پیر کارتیه. نشر ریاضی.  سال ۱۰، شماره ۲، صص ۶۵-۷۱.

چرایی انتخاب. جذابیتِ بورباکی، و اینکه یکی از اعضای متأخر دارد درباره‌ی گروه صحبت می‌کند. (و بینِ خودمان بماند: نامِ مترجم هم مستعار است.)

کاوه لاجوردی
Pierre Cartier
Marjorie Senechal