مجله خانه

به کتابخانه ی مجازی خاطرات خوب از مجله های خوب ریاضی خوش آمدید. اگر هر یک از  «روی جلدها» که در این تارنما مشاهده می کنید در شما  حسرتی همراه با شادی برمی انگیزد، شما در جای درستی هستید. جایی که نسل های مختلف مجله های خوب ریاضی نسل خویش را می یابند و آن را به رخ نسل قبل و بعد از خود می کشند. اگر هم به ریاضیات علاقه مندید ولی این تصاویر هیچ حسی در شما برنمی انگیزد، همچنان در جای درستی هستید. جایی که نسل های مختلف همه ی تلاش خود را خواهند که شما را عاشق مجله ی ریاضی نسل خود کنند.

لطفا با معرفی این پروژه به دوستان خود ، از آن حمایت کنید.

امیر اصغری و همراهان

asghari.amir(at)gmail.com

روی تصویر مجله ی مورد علاقه ی خود کلیک کنید.

ریاضیات عالی و مقدماتی

یکان

الگوریتم

نشر ریاضی

جُنگ ریاضی

مجله ی ریاضی شریف

آشتی با ریاضیات

آشنایی به ریاضیات

برهان ۶۹-۱

نشریه ریاضیات