سلام ویکی گفتی ها

فکر کنم هیچ چیزی هیچ کدوم از ما رو به این اندازه خوشحال نکنه که ویکی گفت که امروز شصت و ششمین سخنرانی خودش رو ارایه کرد به صدمین سخنرانی برسه  و به عنوان یک موجود فکری که همه ی ما در تولد و تربیت .اون نقش داشتیم بهتر، بزرگ تر و تاثیر گذار تر بشه. امیدوارم با کمک شما این فضا به خودنمایی و باروری اون کمک کنه

دیدگاهتان را بنویسید