ویکی نوشت

در طول سال های گذشته ویکی گفتی ها بسیار نوشته اند و مهم تر اینکه در بیشتر این نوشته ها از مشورت یکدیگر استفاده کرده اند. به همین دلیل نوشته های موجود که اکثر آنها در مجله ها ی مختلف یا کتاب های مختلف به چاپ رسیده است نه تنها از استاندارد بالایی برخوردارند بلکه با دانش و تجربه در هم آمیخته اند. این تارنما فرصتی است که نوشته های موجود را در اختیار معلمین و محققین و علاقه مندان به آموزش ریاضی قرار دهیم و مشوقی است برای ما که به نوشته ها موجود بیافزاییم.

ویکی آموزش ریاضی و خانه ریاضیات تهران

 خانه ریاضیات تهران علاوه بر بسیاری از خدمات ارزشمند و هیجان انگیزی که به معلم ها و دانش آموزان ارایه می دهد به تازگی به محلی برای جلسه های ویکی گفتی ها تبدیل شده است. چنان که علاوه بر چند ویکی گفت عمومی، اخیرا خانه، میزبان جلسه های کوچک تر تحقیقی ویکی گفتی ها نیز بوده است. به همین دلیل ویکی آموزش ریاضی و خانه تصمیم  گرفته اند که به ارتباط خود معنی رسمی تری ببخشند و از امکانات یکدیگر جهت منافع مشترک استفاده کنند. به زودی موارد همکاری دو طرف مکتوب و در تارنمای ویکی آموزش ریاضی و خانه ریاضیات تهران اطلاع رسانی خواهد شد. ا