ویکی نوشت

در طول سال های گذشته ویکی گفتی ها بسیار نوشته اند و مهم تر اینکه در بیشتر این نوشته ها از مشورت یکدیگر استفاده کرده اند. به همین دلیل نوشته های موجود که اکثر آنها در مجله ها ی مختلف یا کتاب های مختلف به چاپ رسیده است نه تنها از استاندارد بالایی برخوردارند بلکه با دانش و تجربه در هم آمیخته اند. این تارنما فرصتی است که نوشته های موجود را در اختیار معلمین و محققین و علاقه مندان به آموزش ریاضی قرار دهیم و مشوقی است برای ما که به نوشته ها موجود بیافزاییم.

دیدگاهتان را بنویسید