۱. در یک مثلث اگر دو ارتفاع‌ برابر باشند آن‌گاه مثلث متساوی‌الساقین است.

۲. در یک مثلث اگر دو میانه‌ برابر باشند آن‌گاه مثلث متساوی‌الساقین است.

۳. در یک مثلث اگر دو نیمساز برابر باشند آن‌گاه مثلث متساوی‌الساقین است.

به نظر می‌رسد ایده‌ی حل هر سه سؤال یکسان باشد اما اگر آن‌ها را حل کنید متوجه تفاوت در ذات آن‌ها خواهید شد.

0 Comments

Leave a reply

روز تولد مریم (۲۲ اردیبهشت)، روز دوستی ریاضی