در یک زمین، 5 چاه آب وجود دارد. می خواهیم این زمین را به 5 ناحیه افراز کنیم که هر ناحیه شامل فقط یکی از این چاه های آب باشد و به علاوه فاصله هر نقطه ی درون یک ناحیه تا چاه آبش، کمتر از فاصله آن نقطه تا چاه های آب دیگر باشد. چگونه این ناحیه بندی را میتوان انجام داد؟
این مسئله را به n چاه آب تعمیم دهید.

0 Comments

Leave a reply

روز تولد مریم (۲۲ اردیبهشت)، روز دوستی ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت های خود برای روز دوستی ریاضی آگاه کنید.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account