Notifications
Clear all

نامگذاری بر بی نهایت ها  

   RSS

0

تونل زمان

کتاب های تاریخ ریاضی را شروع می کنم ولی تنها خوندن اونایی را ادامه میدم که مثل تونل زمان عمل می کنن! یعنی آدم را برمی دارن و می ذارن وسط ماجرایی که تعریف می کنن. کتاب"نام گذاری بر بی نهایت" تقریبا موفق شد برایم نقش تونل زمان را به خوبی بازی کنه و بعد از مدتها با آدم هایی همراه و هم کلام شدم که تشنه حضورشان بودم.

معرفی دقیق تر کتاب را می توانید در سایت انتشارات فاطمی بخوانید.

 

0

سلام من این کتاب را خوانم عالی بود

توسط معلم های ریاضی برای معلم های ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت ها و ایده های آموزشی خود آگاه کنید

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?