Notifications
Clear all

روز نودوپنجم، مسئله‌ی هجدهم *  

   RSS

0

اگر در هر یک از خانه‌های جدول زیر بتوان حداکثر یک * گذاشت، بیشترین تعداد *هایی که می‌توان در جدول زیر قرار داد، به شرط آن‌که هیچ سه *ای در یک سطر، ستون یا قطر قرار نگیرند، چندتاست؟

 

توسط معلم های ریاضی برای معلم های ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت ها و ایده های آموزشی خود آگاه کنید

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?