Notifications
Clear all

روز شصت‌و‌یکم، مسئله‌ی سیزدهم *  

   RSS

0

فرض کنیم هزینه‌ی تقریباً ۲۰ میلیارد تومانیِ فرستادنِ یک نفر به سیاره‌ی مریخ، با مشارکت یکسان ۲۵۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود. بدین ترتیب، سهم هر کسی چقدر است؟

0

فرض کنید در حین آماده سازی سفر، هزینه ها یک دهم از هزینه ی پیش بینی شده ی اولیه بیشتر شود. ولی مشارکت کننده گان اولیه حاضر به مشارکت بیشتر نباشند. چند نفر دیگر باید مشارکت کنند تا هزینه ی جدید فراهم شود؟ فرض کنید که مشارکت همه در نهایت یکسان است.

توسط معلم های ریاضی برای معلم های ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت ها و ایده های آموزشی خود آگاه کنید

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?