Notifications
Clear all

روز هفتاد و پنجم، مساله شانزدهم پریم!  

   RSS

0

مریم، پارسال هر ۴ دیسک کامپیوتر را به قیمت ۵۰۰ تومان می‌خرید و امسال هر سه‌تای آنها را به قیمت ۵۰۰ تومان می خرد. او امروز برای خرید تعدادی دیسک ۱۰۰۰۰ بیشتر از مقداری داد که پارسال برای خرید همان تعداد دیسک باید می داد. او چند دیسک خریده است؟

0

توسط معلم های ریاضی برای معلم های ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت ها و ایده های آموزشی خود آگاه کنید

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?