۳۶۵ مسئله برای ۳۶۵ …
 
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

۳۶۵ مسئله برای ۳۶۵ روز

این گروه به پیشنهاد آقای دکتر اصغری نازنین برای به اشتراک گذاشتن مسئله‌های کتاب «۳۶۵ مسئله برای ۳۶۵ روز» برگرفته از مجله‌ی شورای ملی معلمین ریاضی آمریکا (NTCM) تشکیل شده. کتاب به ترجمه‌ی آقای سیدحسین سیدموسوی در نشر نی در سال ۱۳۷۴ چاپ شده. تا وقتی ۳۶۵ مسئله تموم بشه فرصت داریم برای آینده‌ی این گروه فکر کنیم! 🙂
صفحه 1 / 4
عنوان موضوع
آخرین ارسال

0
رای‌
0
پاسخ‌ها
1400
نمایش‌
توسط Amir
3 سال قبل
0
رای‌
0
پاسخ‌ها
1462
نمایش‌
توسط Amir
3 سال قبل
0
رای‌
0
پاسخ‌ها
1569
نمایش‌
توسط Amir
3 سال قبل
0
رای‌
0
پاسخ‌ها
1083
نمایش‌
توسط شراره
3 سال قبل
0
رای‌
0
پاسخ‌ها
328
نمایش‌
توسط امیرمحمد …
4 سال قبل
0
رای‌
0
پاسخ‌ها
338
نمایش‌
توسط امیرمحمد …
4 سال قبل
0
رای‌
0
پاسخ‌ها
304
نمایش‌
توسط امیرمحمد …
4 سال قبل
0
رای‌
0
پاسخ‌ها
308
نمایش‌
توسط امیرمحمد …
4 سال قبل
0
رای‌
4
پاسخ‌ها
529
نمایش‌
توسط شراره
4 سال قبل
0
رای‌
0
پاسخ‌ها
682
نمایش‌
توسط شراره
4 سال قبل
صفحه 1 / 4