Notifications
Clear all

یک ضربدر ...

   RSS

0
شروع کننده موضوع

مشاهده عملکرد یه پسر بچه شش سال و دو ماهه (که به دلیل نیمه دومی بودن هنوز مدرسه نمیره و مطمئن مطمئن هستم که آموزش خاصی از طرف خانواده برای ریاضیش ندیده) دلیل نوشتن این جستار شد:
ارشان (همون پسر بچهه) به اصرار می خواست با یک بازی که مربوط به ضرب می شه، بازی کنه. وقتی بهش گفتم که الان نمی تونی بازی کنی چون جدول ضرب رو بلد نیستی، با اعتماد به نفس گفت نه من بلدم.
شراره: دو دو تا؟
ارشان: 4 تا!
شراره: سه پنج تا؟
ارشان: 15 تا!! [البته پس از شمارش با انگشتانش]
شراره: یک چهار تا؟
ارشان: هاااااااااان !!!!!!!

خیلی مشاهده جالبی بود برام. چون ضرب رو به صورت جمع های تکرار شونده میدید وقتی به یک چهار تا رسید یهو هنگ کرد. چندبار بهش گفتم "یک، چهار تا؟" نفهمید و متعجبانه نگاه می کرد. آخه چیزی نداشت که با چهار جمع کنه!
آخرش بهش دو چهارتا رو با انگشتام نشون دادم و بعد یک چهارتا رو نشون دادم تا فهمید.
فکر نمی کردم که برای بچه ها "یک ضربدر عددی" اینقدر سخت فهمیده بشه.

0

ممنون که مشاهده را به اشتراک گذاشتی به چند دلیل که مهم ترین اون اینه که الان به کوری چشم گروه های دیگه گروه آموزش ریاضی فعال ترین گروه است 🙂

دوم اینکه خود عدد یک هم در عدد بودنش شک وارد است و این شک را حتی اقلیدس هم داشته. عدد با تعدد می آد و یک تعدد نداره.

0

 عبارت یک دسته ... تایی یا .... دسته یک تایی خودش به اندازه کافی گیج کننده است.

یعنی به نظرم یک ضربدر و ضربدر یک در تعبیرهای ضرب چه جمع تکراری، چه دسته های مساوی، چه شمارش چندتا چندتا چه ... جا نمیشه.

پیشنهاد من به معلم ها اینه که بعد از این که یه کم در ضرب پیش رفتن و بچه ها ایده رو گرفتن، ضرب یک رو معرفی کنن و فرصت بدن که بچه ها سازگار با بقیه براش پاسخ پیدا کنن.

ضربدر صفر و صفر ضربدر هم همینطور.

توسط معلم های ریاضی برای معلم های ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت ها و ایده های آموزشی خود آگاه کنید

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?