Notifications
Clear all

روز نودوپنجم، مسئله‌ی نوزدهم **  

   RSS

0

مقدار (sqrt{(۳۱)(۳۰)(۲۹)(۲۸)+۱}) را حساب کنید.

0

وای خدای من، این مساله زندگی آموزشی من رو دگرگون کرد و راستش تاثیرگذارترین در انتخاب جهت من به سمت آموزش ریاضی بود...زود می نویسم چه جوری...یهو یادم آمد که بیست و یک سال پیش جواب دانش آموزان کلاسم را به این مساله در رشد آموزش ریاضی نوشته ام. ای شما و این جواب آنها.

0

من از اتحاد مربع دوجمله ای و مزدوج استفاده کردم و جواب رو 869 بدست آوردم.

توسط معلم های ریاضی برای معلم های ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت ها و ایده های آموزشی خود آگاه کنید

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?