Notifications
Clear all

روز نودوپنجم، مسئله‌ی هفدهم *  

   RSS

0

مساحت شکل زیر که توسط دو مستطیل متقاطع عمودبرهم پدید آمده است، چند واحد مربع است؟

۱) ۲۳               ۲) ۳۸                ۳) ۴۴              ۴)۴۶

۵) با معلومات داده شده قابل مقایسه نیست.

 

 

توسط معلم های ریاضی برای معلم های ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت ها و ایده های آموزشی خود آگاه کنید

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?