Notifications
Clear all

روز شصت‌وهفتم، مسئله‌ی پانزدهم *  

   RSS

0

شکل زیر از مربع‌هایی تشکیل شده است که یکی‌درمیان سیاه و سفیدند. تعداد مربع‌های سیاه چندتا بیش از تعداد مربع‌های سفید است؟

0

ای برچسب‌دانان و ای برچسب‌گذاران! این جستار نیاز به برچسب‌های جکیمانه‌ی شما دارد!

0

لطفا راهنمای برچسب گذاری را بخوان و جستار را برچسبی کن ببینم چی کار می کنی ها 🙂

توسط معلم های ریاضی برای معلم های ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت ها و ایده های آموزشی خود آگاه کنید

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?