Notifications
Clear all

روز هشتم، مسئله‌ی سوم *  

   RSS

0

بزرگترین مضرب ۱۲ که می‌توان آن را با استفاده از ارقام ۰، ۱، ۲، ...، ۹ نوشت، به شرط آن‌که هر رقم دقیقاً یک‌بار مورد استفاده قرار گیرد، چه عددی است؟

0

9876543120

توسط معلم های ریاضی برای معلم های ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت ها و ایده های آموزشی خود آگاه کنید

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?