Notifications
Clear all

روز صدونودوهفتم، مسئله‌ی بیست‌ونهم *

   RSS

0
شروع کننده موضوع

رقم (۳) را در سمت راست یک عدد دو رقمی معلوم می‌نویسیم. بدین ترتیب یک عدد سه رقمی به دست می‌آید. این عدد جدید، (۳۷۲) واحد از عدد دو رقمی اصلی بیشتر است. عدد دو رقمی اولیه چند است؟

0

در کتاب دوم دبستان صفحه ی ۹۶ یه جدول اعداد هست که می شه گفت یه گستره ای از جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰. هر دو جدول ۱۰ در ۱۰ هستند. در جدول معمول اعداد از ۱ شروع می شوند، وقتی از یک خانه به خانه ی سمت راست می رویم یکی به عدد خانه اضافه می شود و وقتی از یک خانه به یک خانه پایین می رویم به عدد آن ده تا اضافه می شود. در جدول گسترش یافته، از چپ به راست ۱۰ تا ۱۰ و از بالا به پایین ۱۰۰ تا ۱۰۰ اضافه می شود. برای  نشان دادن پتانسیل این جدول تلاش کردم که این مساله را با توجه به اون حل کنم و نتیجه واقعا خودم را شگفت زده کرد. 

توجه کنید که در ردیف اول اعداد ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، تا ۱۰۰ را داریم. تفاوت های یکی روی جدول دیده نمی شوند و اگر لازم شد باید آن را تصور کنیم. نوشتن رقم ۳ در سمت راست یعنی نوشتن رقم ۳ کنار یکی از این عددهای میانی. با این حرکت رقم دهگان عدد اولیه به رقم صدگان عدد نتیجه تغییر می کند. اما عدد نتیجه  ۳۷۲ تا بیشتر از عدد اولیه است. یعنی اینکه سه سطر پایین تر است عدد اولیه است و این یعنی در سطری قرار دارد که با ۴۰۰ شروع می شود. خوب تکلیف رقم دهگان عدد اولیه معلوم شد. 

رقم یکان عدد اولیه خیلی نیاز به جدول ندارد چون وقتی رقم یکان ۳۷۲ به آن اضافه می شود باید رقم یکان نتیجه به دست آید. 

Spoiler
جواب نهایی
۴۱

امیدوارم این راه حل انگیزه ای باشد برای تعریف کردن مسایلی از این دست روی جدول های اعداد. و امیدوارم خودم در جای دیگری از اهمیت و کارآیی این جدول ها بنویسم. 

توسط معلم های ریاضی برای معلم های ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت ها و ایده های آموزشی خود آگاه کنید

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?