مسئله 2:
روشی برای رسم یک مربع محاطی در یک مثلث (می تونه هر نوع مثلثی باشه) با خطکش نامدرج و پرگار ارائه بدهید.

به تعمیم های دیگر مسئله 1 و 2 خودتون فکر کنید.

0 Comments

Leave a reply

روز تولد مریم (۲۲ اردیبهشت)، روز دوستی ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت های خود برای روز دوستی ریاضی آگاه کنید.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account