روشی برای رسم مثلث متساوی الاضلاع محاطی در مربع داده شده، ارائه دهید. تنها ابزاری که داریم، خط کش نامدرج و پرگار است.

0 Comments

Leave a reply

روز تولد مریم (۲۲ اردیبهشت)، روز دوستی ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت های خود برای روز دوستی ریاضی آگاه کنید.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account