تبادل نظر

لطفا از این قسمت فقط برای نوشتن در مورد ویکی نوشت ها استفاده کنید.  

 • ایده جالبی بود
  آیا واقعا فقط تجربه کمک می‌کنه که آدم بتونه سوئیچ کنه از یه حوزه به یه حوزه دیگه؟
  یا یه جور نگرش لازمه؟
  یا حتی مثلا کمی نادقیق و بی‌سواد بودن به آدم کمک می‌کنه که مرز بین حوزه‌ها رو کم رنگ تر ببینه و بتونه راحت تر از یه حوزه دیگه در حل مسئله مربوط به یک حوزه استفاده کنه.

  • فکر می کنم ایده ی مقاله بیشتر در عنوان آن نهفته است: ناخودآگاهی تابوی رفتن از یه حوزه به حوزه ی دیگه. مثال های ارایه شده برای آگاه کردن آدم هاست نه مثلا آموزش یه روش حل مساله. بنابراین فکر نمی کنم موضوع حرف او مربوط به نگرش باشه. اگر چه بی ربط هم نیست. برای مثال موضوع نوشته ی هیمن برای خود من کاملا شخصی بود چون وقتی دانشجوی لیسانس بودم برای حل مساله های هر درسی خودم را مجبور می کردم فقط از ایده های اون درس استفاده کنم و فکر می کردم اینطوری به خودم نشان می دهم که اون درس رو فهمیدم!! و با توجه به اینکه آگاهانه این کار رو می کردم می شه گفت یه جور نگرش بود.
   اما اینکه «بی سواد» بودن ممکنه کمک کنه که مرز رو نبینی فکر نمی کنم در ریاضیات مدرسه ای خیلی معنی داشته باشه چون در حالت عادی دانش آموزان مساله ها رو در درس مربوط به اون مساله دریافت می کنند و یا بلد هستند آن را حل کنند یا نیستند!!